Zaregistrujte se a získejte slevu na první nákup 10% na všechny nezlevněné produkty! :)

Obchodní podmínky

I. Základní ustanovení

1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) právnické osoby společnosti Pejko s.r.o., se sídlem Marty Krásové 922/1, Čakovice, 196 00 Praha 9, IČO 24838136, DIČ CZ24838136, vedené u Městského soudu v Praze, odd. C vložka 179043 (dále jen „prodávající“) upravují v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístněné na internetové adrese www.veganfox.cz (dále jen „webová stránka“), a to prostřednictvím rozhraní webové stránky (dále jen „webové rozhraní obchodu“). Emailová adresa pro komunikaci info@veganfox.cz.

2. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Odchylná ujednání v kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto obchodních podmínek.

3. Tyto obchodní podmínky a kupní smlouva se uzavírají v českém jazyce.

II. Informace o zboží a cenách

1. Informace o zboží, včetně uvedení cen jednotlivého zboží a jeho hlavních vlastností jsou uvedeny u jednotlivého zboží v katalogu internetového obchodu. Ceny zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty, všech souvisejících poplatků a nákladů za vrácení zboží, jestliže toto zboží ze své podstaty nemůže být vráceno obvyklou poštovní cestou. Ceny zboží zůstávají v platnosti po dobu, po kterou jsou zobrazovány v internetovém obchodě. Toto ustanovení nevylučuje sjednání kupní smlouvy za individuálně sjednaných podmínek.

2. Veškerá prezentace zboží umístěná v katalogu internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.

3. Prodávající nepožaduje od Kupujícího zálohu či jinou obdobou platbu.

4. V internetovém obchodě jsou zveřejněny informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží.

 • Česká republika:

Zásilkovna (doručení na adresu): 99,-Kč pro objednávky do 999,-Kč, pro objednávky nad 999,-Kč (včetně) doprava zdarma,

Zásilkovna (doručení na pobočku): 59,-Kč pro objednávky do 999,-Kč, pro objednávky nad 999,- Kč (včetně) doprava zdarma,

PPL: 99-,Kč pro objednávky do 999,-Kč, pro objednávky nad 999,-Kč (včetně) doprava zdarma,

při platbě na dobírku se účtuje 29,-Kč.

 • Slovensko:

Zásilkovna (doručení na adresu): 119,- Kč pro objednávky do 999,-Kč, pro objednávky nad 1199,- (včetně) doprava zdarma,

Zásilkovna (doručení na pobočku): 59,-Kč pro objednávky do 1199,-Kč, pro objednávky nad 1199,-Kč (včetně) doprava zdarma,

při platbě na dobírku se účtuje 29,-Kč nebo 1,19 €.

4. Případné slevy s kupní ceny zboží nelze navzájem kombinovat, nedohodne-li se prodávající s kupujícím jinak.

III. Objednávka a uzavření kupní smlouvy

1. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory), hradí kupující sám. Tyto náklady se neliší od základní sazby.

2. Kupující provádí objednávku zboží těmito způsoby:

 • prostřednictvím svého zákaznického účtu, provedl-li předchozí registraci v internetovém obchodě,
 • vyplněním objednávkového formuláře bez registrace.

3. Při zadávání objednávky si kupující vybere zboží, počet kusů zboží, způsob platby a doručení.

4. Před odesláním objednávky je kupujícímu umožněno kontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „Odeslat Objednávku“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Podmínkou platnosti objednávky je vyplnění všech povinných údajů v objednávkovém formuláři a potvrzení kupujícího o tom, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami.

5. Neprodleně po obdržení objednávky zašle prodávající kupujícímu potvrzení o obdržení objednávky na emailovou adresu, kterou kupující při objednání zadal. Toto potvrzení je automatické a nepovažuje se za uzavření smlouvy. Přílohou potvrzení jsou aktuální obchodní podmínky prodávajícího. Kupní smlouva je uzavřena až po přijetí objednávky prodávajícím. Oznámení o přijetí objednávky je doručeno na emailovou adresu kupujícího.

6. V případě, že některý z požadavků uvedených v objednávce nemůže prodávající splnit, zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením kupujícího o přijetí této nabídky prodávajícímu na jeho emailovou adresu uvedenou v těchto obchodních podmínkách.

7. Všechny objednávky přijaté prodávajícím jsou závazné. Kupující může zrušit objednávku, dokud není kupujícímu doručeno oznámení o přijetí objednávky prodávajícím. Kupující může zrušit objednávku pokud informuje prodávajícího o této skutečnosti emailem zaslaným na email prodávajícího uvedený v těchto obchodních podmínkách.

8. V případě, že došlo ke zjevné technické chybě na straně prodávajícího při uvedení ceny zboží v internetovém obchodě, nebo v průběhu objednávání, není prodávající povinen dodat kupujícímu zboží za tuto zcela zjevně chybnou cenu ani v případě, že kupujícímu bylo zasláno automatické potvrzení o obdržení objednávky podle těchto obchodních podmínek. Prodávající informuje kupujícího o chybě bez zbytečného odkladu a zašle kupujícímu na jeho emailovou adresu pozměněnou nabídku. Pozměněná nabídka se považuje za nový návrh kupní smlouvy a kupní smlouva je v takovém případě uzavřena potvrzením o přijetí kupujícím na emailovou adresu prodávajícího.

IV. Zákaznický účet

1. Na základě registrace kupujícího provedené v internetovém obchodě může kupující přistupovat do svého zákaznického účtu. Ze svého zákaznického účtu může kupující provádět objednávání zboží. Kupující může objednávat zboží také bez registrace.

2. Při registraci do zákaznického účtu a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v zákaznickém účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

3. Přístup k zákaznickému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost, ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho zákaznického účtu. Prodávající nenese odpovědnost za případné zneužití zákaznického účtu třetími osobami.

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání zákaznického účtu třetím osobám.

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, když kupující svůj uživatelský účet nevyužívá déle, než 12 měsíců či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy a těchto obchodních podmínek.

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

V. Platební podmínky

1. Platba probíhá na dobírku při převzetí zboží od dopravce, nebo předem rychlým on‑line bankovním převodem nebo platební kartou.

2. Při platbě na dobírku lze na místě uskutečnit platbu v hotovosti nebo platební kartou (pokud řidič disponuje platebním terminálem a v místě doručení je signál mobilního operátora).

3. Zboží zůstává až do úplného zaplacení ve vlastnictví prodávajícího.

VI. Dodání zboží

1. Zboží je doručováno zasílatelskou firmou po předchozím telefonickém kontaktování kupujícího, a to zpravidla do 3 pracovních dní od potvrzení objednávky; maximální doba dodaní je 7 dní. Po dohodě s kupujícím může být tato doba prodloužená.

2. Zboží je doručováno na území České a Slovenské republiky.

3. Kupující je odpovědný za poskytnutí úplných a přesných údajů potřebných pro řádné doručení objednaného zboží.

4. Zboží bude dodáváno na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři. Osobní odběr není možný.

5. Fakturu obsahující základní údaje smlouvy vč. účtenky podle zákona o evidenci tržeb a daňového dokladu obdrží kupující elektronicky, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském účtu či v objednávce. Tyto doklady doporučujeme pečlivě uschovat pro případné pozdější reklamace.

6. Pokud byl kupujícímu poskytnut v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy dar a kupující v zákonné lhůtě odstoupil od kupní smlouvy uzavřené distančním způsobem, pozbývá darovací smlouva na poskytnutý dar účinnosti. Kupující je v takovém případě povinen v souvislosti s odstoupením od kupní smlouvy vrátit i předmět daru.

VII. Odstoupení od smlouvy

1. Kupující, který uzavřel kupní smlouvu mimo svoji podnikatelskou činnost jako spotřebitel, má právo od kupní smlouvy odstoupit.

2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy činí 14 dnů

 • ode dne převzetí zboží,
 • ode dne převzetí poslední dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy několik druhů zboží nebo dodání několika částí,
 • ode dne převzetí první dodávky zboží, je-li předmětem smlouvy pravidelná opakovaná dodávka zboží.

3. Kupující má právo odstoupit od smlouvy i kdykoliv před expedicí zboží bez jakéhokoliv postihu. Stornovat můžete na e-mailu info@veganfox.cz.

4. Kupující nemůže mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy:

 • poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli prodávajícího a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy,
 • o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli prodávajícího,
 • o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání kupujícího nebo pro jeho osobu,
 • dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím,
 • dodávce zboží v uzavřeném obalu, které kupující z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit,
 • dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal,
 • dodávce novin, periodik nebo časopisů,
 • dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem kupujícího před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a prodávající před uzavřením smlouvy sdělil kupujícímu, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy,
 • v dalších případech uvedených v § 1837 občanského zákoníku.

5. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy musí kupující odeslat prohlášení o odstoupení ve lhůtě pro odstoupení od smlouvy.

6. Pro odstoupení od kupní smlouvy může kupující využít Vzorový formulář pro odstoupení od kupní smlouvy poskytovaný prodávajícím. Odstoupení od kupní smlouvy zašle kupující na e-mailovou adresu info@veganfox.cz. Prodávající potvrdí kupujícímu bezodkladně přijetí formuláře.

7. Kupující zašle bezodkladně zboží prodávajícímu na adresu: Pejko s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8.

8. Kupující, který odstoupil od smlouvy, je povinen vrátit prodávajícímu zboží do 14 dnů od odstoupení od smlouvy prodávajícímu. Kupující nese náklady spojené s navrácením zboží prodávajícímu, a to i v tom případě, kdy zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.

9. Odstoupí-li kupující od smlouvy, vrátí mu prodávající bezodkladně, nejpozději však do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho přijal, a to na bankovní účet, který uvede kupující ve formuláři pro vrácení zboží. Prodávající vrátí kupujícímu přijaté peněžní prostředky jiným způsobem jen tehdy, pokud s tím kupující souhlasí a pokud mu tím nevzniknou další náklady.

10. Jestliže kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který prodávající nabízí, vrátí prodávající kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží.

11. Odstoupí-li kupující od kupní smlouvy, není prodávající povinen vrátit přijaté peněžní prostředky kupujícímu dříve, než mu kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží prodávajícímu odeslal.

12. Zboží musí vrátit kupující prodávajícímu nepoškozené, neopotřebené a neznečištěné a je-li to možné, v původním obalu. Nárok na náhradu škody vzniklé na zboží je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

13. Prodávající je oprávněn odstoupit od kupní smlouvy z důvodu vyprodání zásob, nedostupnosti zboží, anebo když výrobce, dovozce anebo dodavatel zboží přerušil výrobu nebo dovoz zboží. Prodávající bezodkladně informuje kupujícího prostřednictví emailové adresy uvedené v objednávce a vrátí ve lhůtě 14 dnů od oznámení o odstoupení od kupní smlouvy všechny peněžní prostředky včetně nákladů na dodání, které od něho na základě smlouvy přijal, a to stejným způsobem, popřípadě způsobem určeným kupujícím.

VIII. Reklamace a vrácení výrobků

1. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že jím prodaný výrobek má v době, kdy ho kupující převzal, vlastnosti, které prodávající popsal nebo které kupující očekával vzhledem k jeho povaze. Dále prodávající odpovídá za to, že se prodaný výrobek hodí k účelu, který prodávající uvádí nebo který je pro daný výrobek obvyklý, a za jeho odpovídající množství.

2. Kupující má právo reklamovat zboží ve lhůtě 24 měsíců. Projeví-li se vada ve lhůtě 6 měsíců od převzetí zboží, má se za to, že vada existovala již při převzetí zboží. Pokud Kupující požaduje reklamaci zboží po uplynutí 6 měsíců od jeho převzetí, musí kupující sám prokázat, že vada existovala již v momentě převzetí zboží.

3. Prodávající neodpovídá za případné vady výrobku, které vzniknou v zákonné době v důsledku opotřebení nebo jeho nesprávného používání.

4. Reklamované zboží zasílejte na adresu Pejko s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8  nebo kontaktujte prodávajícího na emailové adrese info@veganfox.cz. Pro reklamaci je možné využít Vzorový formulář pro reklamaci.

5. Prodávající vydá potvrzení o tom, kdy kupující své právo uplatnil, co je obsahem reklamace a jaký způsob vyřízení reklamace kupující požaduje.

6. V případě uplatnění reklamace je nutné zaslat zpět výrobek na adresu Pejko s.r.o., U Libeňského pivovaru 63/2, 180 00 Praha 8  spolu s identifikací objednávky, v rámci které byl výrobek zakoupen a s popisem vady.

7. V případě oprávněné reklamace má kupující nárok na výměnu vadného výrobku za bezvadný a nebo právo na odstoupení od smlouvy. Kupující sdělí prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího.

8. V případě neúspěšné reklamace prodávající dodá kupujícímu odůvodnění zamítnutí reklamace.

9. Výrobky nelze zasílat zpět na dobírku. Takto zaslané výrobky nebudou převzaty. Peníze za vrácené zboží či za zboží oprávněně reklamované budou kupujícímu vráceny bez prodlev na bankovní účet, ze kterého byla provedena platba za zboží (v případě platby on-line) nebo na sdělený bankovní účet (v případě platby na dobírku).

10. V případě oprávněné reklamace má kupující na základě vlastní žádosti právo na náhradu nákladů na doručení reklamovaného zboží prodávajícímu.

IX. Doručování

1. Smluvní strany si mohou veškerou písemnou korespondenci vzájemně doručovat prostřednictvím elektronické pošty.

2. Kupující doručuje prodávajícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenu v těchto obchodních podmínkách. Prodávající doručuje kupujícímu korespondenci na emailovou adresu uvedenou v jeho zákaznickém účtu nebo v objednávce.

X. Zákaz prodeje výrobků mimo distribuční síť

Naše výrobky jsou určeny k prodeji pouze v našich distribučních sítích. Proto je zakázáno je prodávat, nakupovat nebo si nechat zasílat jako dárek s cílem jejich dalšího prodeje mimo naší distribuční síť a tento internetový obchod. Porušení tohoto zákazu bude posuzováno jako poškozování naší obchodní značky a integrity prodeje našich produktů a může vést k uplatnění občanskoprávní odpovědnosti za způsobenou škodu a k případnému trestněprávnímu postihu.

XI. Odpovědnost

1. Nabízené výrobky odpovídají příslušným evropským právním předpisům.

2. Prodávající nenese žádnou odpovědnost za porušení smlouvy spočívající v prodlení s dodáním objednaného zboží z důvodu, že není na skladě či je nepoužitelné, a z důvodu zásahu vyšší moci, a v důsledku toho přímo nebo nepřímo způsobené škody kupujícímu.

3. Prodávající rovněž nenese žádnou odpovědnost za:

 • o jakékoliv nepřesnosti, nesprávnosti nebo opomenutí týkající se informací dostupných na příslušných webových stránkách;
 • o jakékoliv škody vzniklé v důsledku neoprávněného vniknutí třetí osoby na webové stránky, které povede ke změnám informací, které jsou zde k dispozici;

případné škody, přímo nebo nepřímo způsobené, bez ohledu na příčiny, původ, povahu a následky, způsobené v důsledku vniknutí kohokoli na webové stránky, nebo nepřístupnosti stránek a nesprávného používání či zneužití webových stránek včetně informací v nich uvedených.

XII. Mimosoudní řešení sporů

1. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr je možné využít při řešení sporů mezi prodávajícím a kupujícím z kupní smlouvy.

2. Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz je kontaktním místem podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line).

3. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. Česká obchodní inspekce vykonává ve vymezeném rozsahu mimo jiné dozor nad dodržováním zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

XIII. Závěrečná ustanovení

1. Veškerá ujednání mezi prodávajícím a kupujícím se právním řádem České republiky. Pokud vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů.

2. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

3. Všechna práva k webovým stránkám prodávajícího, zejména autorská práva k obsahu, včetně rozvržení stránky, fotek, filmů, grafik, ochranných známek, loga a dalšího obsahu a prvků, náleží prodávajícímu. Je zakázáno kopírovat, upravovat nebo jinak používat webové stránky nebo jejich část bez souhlasu prodávajícího.

4. Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového obchodu nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením. Kupující nesmí při využívání internetového obchodu používat postupy, které by mohly mít negativní vliv na jeho provoz a nesmí vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový obchod a užívat internetový obchod nebo jeho části či softwarové vybavení takovým způsobem, který by byl v rozporu s jeho určením či účelem.

5. Kupující tímto přebírá na sebe nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

6. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.

7. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

8. Přílohou obchodních podmínek je vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy.

 

Tyto obchodní podmínky nabývají účinnosti dnem 1.1.2022.

Zpět do obchodu